duminică, 10 februarie 2013

Administrare curs
Funcţiile  necesare  pentru  administrarea  cursului  sunt  accesibile  din  meniulAdministrare.a)Editare
Editarea poate fi activată fie prin click pe această funcţie, fie apăsând butonulActivează modulul de editare din partea superioară dreaptă a paginii.
În  momentul  în  care  editarea  este  activată,  în  dreptul  fiecărui  meniu  sau activităţi din curs vor apărea funcţiile de editare, desemnate prin următoarele iconiţe. - permite alinierea la dreapta a activităţii sau meniului respectiv;- permite mutarea în sus sau în jos a activităţii sau meniului respectiv;- permite editarea activităţii sau meniului respectiv;- permite ştergerea activiţii sau meniului respectiv;- permite ascunderea activităţii sau meniului respectiv;- permite accesarea activiţii sau resursei respective de către un anumit grup.Atunci  când  editarea  este  activată,  este  de  asemenea  posibilă  adăugarea resurselor sau activiţilor la cursul respectiv, utilizând meniurile în cascadă din topicurile sau ptămânile cursului.
b) Setare
Funcţia Setări permite modificarea caracteristicilor principale ale paginii de curs
c) Asociază roluri
Funcţia Asociază roluri atribuie rolul fiecărui participant în cadrul cursului. Rolurile în cadrul unui curs pot fi:
    Administrator poate face orice modificare pe site;
    Creator de curs poate crea noi cursuri;
    Profesor  poate face  orice  în  cadrul unui  curs, inclusiv modificarea activităţilor şi notarea studeilor;
    Tutore poate preda şi nota studenţii în cadrul unui curs dar nu poate schimba activităţi;
    Student are pine privilegii în cadrul cursurilor;
    Vizitator nu poate decât sa vizualizeze anumite activităţi din cadrul cursurilor.
d) Note
Această funcţie listează totalitatea cursanţilor dintr-un curs, precum şi notele obţinute de aceştia la activităţile cursului . Lista cu notele poate fi descărcată ca fişier text sau ca tabel Excel.

e) Grupuri
Cu ajutorul funcţiei Creează Grup din cadrul meniului Grupuri se pot forma echipe de lucru, adăugând utilizatori la grupul nou creatf) Copii de rezervă şi restaurare
Deşi aceste funcţii sunt folosite rar, ele sunt foarte importante. Odată un curs creat  sau  modificat,  este  utilă  realizarea  unei  copii  de  rezervă  a  cursului respectiv  şi  descărcarea  acesteia  în  computerul  personal.  Această  operaţie previne pierderea datelor în cazul în care serverul se defectează, permiţând restaurarea datelor pe un nou server. De asemenea, copia de rezervă mai poate fi utilă pentru a reseta un curs la forma sa iniţială.Restaurarea cursului se face pornind de la copia de rezervă care a fost creată şi încărcată ca fişier pe platforma de elearning. Restaurarea se poate face prinştergerea datelor anterioare din cadrul cursului sau prin adăugarea datelor restaurate la cele deja existente.
g) Import
Cu ajutorul acestei funcţii se pot importa activităţi şi grupuri din cadrul altor cursuri predate.
h) Resetare
Resetarea  permite  ştergerea  din  cursul  selectat  a  informaţiilor  legate  de utilizatori şi păstrarea în acelaşi timp a activităţilor şi a altor setări. Ateie: după selectarea parametrilor doriţi din această pagină şi trimiterea cererii, toate informaţiile selectate vor fi şterse din curs!
i) Rapoarte
Pagina rapoartelor permite verificarea modului în care un cursant (sau ti cursaii) frecventeacursul respectiv. Rapoartele pot fi foarte mari, deoarece orice activitate este înregistrată aici. De aceea, este util selectaţi în raport fie un cursant, fie o anumită dată sau o anumită activitate.j)  ÎntreriCu ajutorul acestei funcţii se pot crea categoriile de întrebări şi tipurile de întrebări care vor fi folosite în testele de verificare.k) FişiereVizualizarea fişierelor depinde de programele de pe computerul utilizatorului.  De  exemplu,  pentru  vizualizarea  fişierelor  de  tip  PDF  este necesară existea pe computerul utilizatorului a programului Adobe Acrobat Reader, fişierele de tip Flash au nevoie de programul Flash Player.l)Profil
Permite modificarea informaţiilor personale conţinute în profilul dumneavoastră.Administrare curs