duminică, 10 februarie 2013

Activitati in cadrul lectiei
Activitati in cadrul lectiei
Adăugarea unei activităţi presupune accesarea meniului în cascadă pentru activităţi, urmând ca apoi să fie accesată activitatea dorită. În acest fel va fi deschisă pagina pentru activitatea respectivă.


Alegere (întrebare sondaj)


Această activitate creazǎ întrebǎri cu rǎspunsuri multiple, în urma cǎreia se pot obţine feedback-uri rapide de la cursanţi. Prin participarea la întrebarea sondaj, rǎspunsurile pot fi vizualizate de cǎtre toţi participaii, dar întrebarea poate fi setatǎ şi pentru ca spunsul sǎ fie accesibil unui singur utilizator. Trebuie însǎ avut în vedere un fapt important: întrebarea sondaj nu face parte din sistemul de evaluare propriu-zisǎ a cursanţilor.


Chat


Este un sistem de comunicare sincronǎ în timp real. Poate fi folosit pentru întâlniri online, dar nu pentru predarea unei lecţii. Este foarte uşor de folosit, dar viteza sa de lucru poate fi afectatǎ, dacǎ sunt prea mulţi utilizatori, ajungându-se nǎ la situaţia în care unii dintre utilizatori pot fi deconectaţi, dacǎ accesul lor la platformǎ nu se face de la o conexiune puternicǎ, care poate actualiza rapid datele transferate.


Forum 

Este o activitate esenţialǎ pe Platforma de elearning şi este dedicatǎ
comunicǎrii între participanţii la un curs, fie ei profesori sau cursai.


Casetele  de  dialog  permit  comunicarea pe  diferite  teme,  fiecare  participant având posibilitatea sǎ deschidǎ propriul subiect de discie, în paralel cu cel stabilit de cǎtre profesor. Intervenţiile aferente subiectelor de discuţie sunt vizibile   pentru   toţ participanţii   la   forum,   ceea   ce   îmbunǎtǎţeşte   atât comunicarea la nivelul platformei, cât şi eficienţa procesului de învǎţare, prin complementaritatea formatǎ de multitudinea subiectelor de discie.

Glosar

Glosarul reprezintǎ o bazǎ de date în care cursaii pot gǎsi explicaţii şi referie la termenii de specialitate mai dificili, întâlniţi în cadrul cursului. Glosarul nu trebuie transformat într-un dicţionar, pentru cǎ dicţionarele sunt oricum mai bine prezentate decât s-ar putea realiza într-un curs care nu are ca obiect de activitate acest  lucru.  Este  în posibil   fie  mai  greu  accesibile  dicţionarele  de specialitate, drept pentru care un glosar ar fi foarte indicat în sprijinul cursanţilor. Glosarele sunt de douǎ feluri: principale şi secundare.
Glosarul principal este cel realizat de cǎtre profesor, dar poate fi permanent îmbunǎtǎţit prin intermediul glosarului secundar. Acesta din urmǎ este realizat de cǎtre cursanţi, postând termenii care par a fi mai dificil de înţeles şi de folosit, urmând ca profesorul sǎ completeze pe parcurs explicaţiile aferente termenilor şi sǎ le adauge glosarului principal .

Lectie

O lecţie oferă informaţii într-o manieră interesantă şi flexibilă. Lecţia coine un număr de pagini, fiecare pagină terminându-se cu o întrebare cu mai multe variante. Lecţiile sunt folosite atunci când profesorul doreşte să comunice cursailor informaţii grupate în pachete mai mici. Subiectul este împăit în pachete care se finalizează cu o întrebare de control. Răspunsul corect permite trecerea mai departe, în timp ce un spuns greşit lasă cursantul aprofundeze acelaşi material sau chiar îl penalizează, prin arătarea unui material precedent finalizat cu o întrebare la care deja s-a răspuns .

Tema pentru acasa

Tema este o componentă de bază a sistemului de evaluare. Tema stabileşte o sarcină pentru cursant, având un termen limită de rezolvare.

Există 4 tipuri de teme pentru acasă:
Funcţionalitate complexă de încărcare fişiere - această opţiune este folosită
când tema pentru acasă este rezolvată în cadrul site-ului . Profesorii au la dispoziţie o paletă largă de opţiuni prin care pot configura tema, precum şi opţiuni de notificare, pot acorda note pe platformă, iar cursaii le pot afla.
Text online - această opţiune este folosită când tema pentru acasă este rezolvată
în cadrul site-ului . De această dată însă cursaii nu trebuie să încarce fişiere complexe, ci sa posteze texte online.
Activitate offline - această opţiune este folosită când tema pentru acasă este
rezolvată în afara site-ului. Cursaii pot vedea o descriere a temei pentru acasă, dar nu pot încărca pe server nici un fel de fişier, ei vor trimite tema pe adresa de e-mail a profesorului. Profesorii pot acorda totuşi note pe platformă, iar cursaii le pot afla.
Încarcă un singur fişier pe server - acest tip de temă pentru acasă permite tuturor cursailor încarce un singur fişier, indiferent de extensia sa. Aşadar, fişierul poate fi un document Word, o imagine, un întreg site comprimat sau orice alt tip de fişier cerut de profesor. Profesorul poate acorda note online pentru acest tip de temă.